The Heritage Nr.1

The Heritage Nr.2

The Heritage Nr.3

The Heritage Nr.4

The Heritage Nr.5

The Heritage Nr.6

The Heritage Nr.7

The Heritage Nr.8

Content will be posted Soon.

The Heritage Nr.9

The Heritage Nr.10

The Heritage Nr.11

The Heritage Nr.12

The Heritage Nr.13

The Heritage Nr.14

The Heritage Nr.15

The Heritage Nr.16

The Heritage Nr.17

The Heritage Nr.18

The Heritage Nr.19

The Heritage Nr.20

The Heritage Nr.21

The Heritage Nr.22

The Heritage Nr.23

The Heritage Nr.24

The Heritage Nr.25

E Drejta Biznesore

E Drejta Biznesore – Gëzim S. Selimi

Njeriu dhe Natyra në Globalizëm

Njeriu dhe Natyra në Globalizëm – Astrit Mema

Hyrje ne Ekonomi

Hyrje në Ekonomi – Todor Todorov, Armen Kadrioski

Kontabiliteti- Për vitin e II-të

Kontabiliteti- Për vitin e II-të – Doc.dr. Gëzim Selimi, Ecc. Shpresim Seferi

Krimi i Organizuar dhe masat e vecanta hetimore per zbulimin e tij ne R.M.

Krimi i Organizuar dhe masat e vecanta hetimore per zbulimin e tij ne R.M. – Doc.dr. Dashmir Nasufi

Bashkëpunimi Shumëpalësh dhe Institucionet Ndërkombëtare

Lisen Bashkurti – Bashkëpunimi Shumëpalësh dhe Institucionet Ndërkombëtare

Makroekonomiks

Makroekonomiks – Prof.Dr. Anastas Angjeli, Prof.Dr. Armen Kadriu, Doc.Dr. Alqi Naqellari

Меѓународни Економски Односи

Меѓународни Економски Односи – Д-р Армен Кадриу, Д-р Флорида Вељаноска, Д-р Билјана Цигловска

Menaxhimi Detektiv

Menaxhimi Detektiv – Doc.D-r Dashmir Nasufi

Negociatat dhe Globalizmi

Negociatat dhe Globalizmi – Lektor. Shpetim Cami, Ass. Dorian Leka

Politikat ekonomike dhe ambienti politik shqiptar

Politikat ekonomike dhe ambienti politik shqiptar – Dr. Alqi Naqellari

Банкарски Маркетинг

Банкарски Маркетинг – Д-Р БОШКО ЈАЌОВСКИ, Д-Р АРМЕН КАДРИОСКИ

Call for Papers : 9th Scientific Conference – “Scientific Challenges for Sustainable Development SCfSD, 2022”

Thirrje për punime : Konferenca e 9-të Shkencore - ‘‘Sfidat Shkencore për Zhvillim të Qëndrueshëm - 2022” - AL

Повик за научни трудови :9-та научна конференцијата “НаучниПредизвици за Одржлив Развој, 2022” - MK

Reviste periodike studentore - Botimi Numer 5

Reviste periodike studentore - Botimi Numer 6