DIPLOMA TË DYFISHTA ME UNIVERSITETIN PRESTIGJIOZ OXFORD BROOKES UNIVERSITY, TË BRITANISË SË MADHE

Arritje e madhe e  UNS-së!!! Tani studentët  e Universitetit Ndërkombëtar në Strugë do të kenë mundësi që të marrin diplomë nga universiteti elitar Oxford Brookes University, të Britanisë së Madhe. Në përputhje me marrëveshjen e realizuar ndërmjet dy  institucioneve, studentët e UNS pas përfundimit të semestrit të tretë  në UNS,do të munden të  vazhdojnë arsimimin e tyre  në Oxford Brookes University, në Britaninë e Madhe në mënyrë  që pas përfundimit të studimeve të marrin  dy diploma,një nga Universiteti Ndërkombëtar në Strugë dhe tjetra nga Oxford Brookes University. Duke patur një diplomë nga ky universitet krijohen  persepektiva  dhe mundësi të mëdha për studentët tanë, për punësim në të ardhmen kudo nëpër botë, ashtu edhe për  vazhdim të shkollimit në universitetet më të mira në botë.

Oxford Brookes University  është universitet  shtetëror në Angli, zanafilla e tij daton që nga viti 1865. Gjatë kësaj periudhe  ka kaluar nëpër disa transformime  sa i përket statusit të tij arsimor, ndërsa zyrtarisht si universitet  ka filluar të funksionojë që nga viti 1992. Universiteti është në listën e 50 universiteteve më të mira në botë në 2018, të cilët janë univeristete më të rinj se 50 vjet,  është universiteti i vetëm në Angli që rradhitet në këtë listë.

 

Progression Letter August 2018